Mii čohkkiimet máhcahaga Nuohtti -ohcabálválusas vihtta davvi girjerájus Suomas 9. -11.6.2021. Preliminára bohtosat čájehit, ahte lea dárbu ohcanbálválusii ja dat livččii dehálaš. Boahttevuođas, Nuohtti -ohcanbálválusas beassá geahčadit sámiid arkiivaávdnasiid miehtá Eurohpa ovtta neahtta-čujuhusa bokte.

Govva Roavvenjárgga váldogirjeráju Lappi-ossodagas.